Museum & Educatie

Het museum vertelt het verhaal van historische ambachten in het verleden, door middel van exposities, de vaste collectie, Edu-actieve leerprogramma’s en lezingen. Werkelijk de ultieme belevenis van maritieme ambachten!

Het oorspronkelijke schip ‘De Delft’

De bouw van 's-Lands Schip van Oorlog 'DELFT' vond plaats in Delfshaven in het jaar 1782. Opdrachtgever was het Admiraliteitscollege op de Maze te Rotterdam waar tegelijkertijd ook een tweede zusterschip, de 'BRAKEL' werd gebouwd op  's-Landswerf'. Deze werf adviseerde de bouw van het oorlogsschip 'Delft' te gunnen aan de particuliere werf van De Hoog... Lees meer

Productie & Werf

Dit is het kloppend hart van de Werf. Medewerkers, vrijwilligers en studenten bouwen samen maritieme objecten. Het belangrijkste wat we bouwen is uiteraard de reconstructie van het 18e-eeuwse linieschip 'De Delft'.

De reconstructie

We bouwen een reconstructie. Hoe? Dat proberen we hier te laten zien. In de afgelopen meer dan 10 jaar is er, ondanks vele tegenslagen, maar dankzij de hulp van vele sponsoren, technici en vrijwilligers, toch veel tot stand gebracht. We proberen met beperkte middelen verder te bouwen aan de grootste reconstructie van een houten oorlogsschip ter wereld. Bijna alle spanten staan nu. Onlangs... Lees meer

Leerwerkbedrijf

Eén van de belangrijkste focuspunten is het nastreven van haar sociaal-maatschappelijke functie en willen we een werkplaats zijn voor mensen die willen doorstromen tot de arbeidsmarkt en opleidingsplaats voor scholieren.

Leren, werken naar een nieuwe toekomst

Het doel van het Leerwerkbedrijf is om een realistische werkomgeving met praktijkscholing te bieden aan mensen die werken aan hun vakbekwaamheid: ‘Learning by doing’. Een realistische werkomgeving wil zeggen dat er ‘productie gedraaid wordt’. Commerciële bedrijven besteden daartoe werkzaamheden uit aan het PLB. Dit geschiedt volgens marktconforme tarieven. Het... Lees meer

Partycentrum 'Het Boegbeeld'

Partycentrum Het Boegbeeld is ingericht voor het houden van feesten en partijen met een capaciteit van 20 tot 200 personen. Tevens beschikt het over een grote vergaderzaal die ruimte biedt aan circa 80 personen. Het ruime terras met uitzicht op de Maas is bij uitstek geschikt voor het houden van activiteiten bij mooi weer zoals barbecues en dergelijke. Kijk voor meer informatie op partycentrumhetboegbeeld.nl/